Nastavitve uporabe piškotkov

Spletno mesto uporablja pišotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih ...

Spodaj so navedeni piškotki, pri katerih lahko upravljate z dovoljenji.

Dovoljenja uporabljenih piškotkov


Google Analytics
Statistika obiska strani

Dobava mladih sadik

Splošni pogoji prodaje in dobav mladih sadik okrasnih rastlin (lončnic, sezonskega cvetja, grmičevja...) podjetja VRTKO d.o.o. (prodajalec)


1.člen Veljavnost
1.1 Splošni pogoji prodaje in dobav mladih sadik okrasnih rastlin veljajo za vse ponudbe, kot tudi za vsa s strani prodajalca sprejeta naročila. Poleg splošnih pogojev prodajalca veljajo tudi splošna določila kupca, razen če so v nasprotju s splošnimi pogoji prodaje in dobav podjetja VRTKO d.o.o.
1.2 Naročilo oddano prodajalcu, ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku je obvezujoč dokument oziroma pogodba med obema v sodelovanje vključenima stranema.
1.3 'Prodajalec' je v našem primeru podjetje VRTKO d.o.o., ki zbira naročila za dobavo mladih sadik okrasnih rastlin.
'Kupec' je lahko fizična ali pravna oseba, ki je izrazila željo po nakupu blaga iz prodajalčeve ponudbe mladih sadik.
2.člen Ponudbe in cene
2.1 Vse ponudbe so predmet Splošnih pogojev prodaje in dobav mladih rastlin tudi, če to ni posebej poudarjeno. Ponudba se lahko prekliče v roku 5 delovnih dni od prejema pristanka na njo s strani kupca.
2.2 Cene ne vključujejo DDV in ostalih stroškov (dostava na kupčev naslov, pakiranje, fito spričevalo, izvoznih špediterskih stroškov, avtorskih licenčnin) razen, če ni v ponudbi drugače navedeno.
2.3 Sorte, ki so sortno zaščitene s strani žlahtnitelja, so podvržene dodatnemu strošku plačila licenčnine, če ni drugače navedeno v ceniku ali ponudbi
2.4 Ponudbe narejene na željo kupca veljajo največ 30 dni, če ni drugače napisano v ponudbi sami.
2.5 Zaradi nepredvidljivih sprememb pogojev na trgu (sprememba tečajev,carinskih stopenj, spremembe nabavne cene,...) si prodajalec pridržuje pravico, do spremembe cene kadarkoli pred dobavo, ob predhodnem obvestilu kupca.
2.6 Cene so v valuti, ki je navedena v ceniku ali ponudbi (SIT, HRK, EUR)
2.7 Morebitne tipkarske ali druge napake na katerem koli dokumentu izdanem s strani prodajalca se lahko popravi brez posebnega obvestila kupcu.
3.člen Višja Sila
3.1 V slučaju, da prodajalec ne bo mogel izdobaviti blaga zaradi višje sile, bo kupca obvestil o nastali situaciji takoj, ko bo to mogoče, po telefaxu, elektronski pošti ali po telefonu. Sporočilo bo poslano zato, da si bo kupec lahko čimprej poizkusil zagotoviti sadike iz drugih virov, če bo to želel.
3.2 V primeru, da zaradi višje sile dobava, dostava ne bo možna, sta obe strani dolžni poskrbeti, da bosta po medsebojnem dogovoru poskrbeli za najboljšo rešitev težav, s ciljem zmanjšati možnost nastanka nepotrebne škode na sadikah.
3.3 Če se v situaciji iz točke 3.2 strani ne moreta sporazumno dogovoriti, si prodajalec pridržuje pravico do odločitve. Če prodajalec sumi, da je slaba kvaliteta sadik posledica predolgotrajnega skladiščenja v prodajalčevem skladišču ali predolgotrajnega transporta, od prodajalčevega skladišča, do kupca, ne prevzema odgovornosti za nastalo škodo.
3.4 Višja sila je lahko: vsaka okoliščina na katero prodajalec nima direktnega vpliva. Posledično pa lahko vpliva na izpolnjevanje dogovorov. Naprimer: ogenj, ekstremne vremenske okoliščine, vladni ukrepi, stavke carinikov ali kakšne druge v posel vpletene strani,...
4.člen Nepričakovane okoliščine na strani kupca
4.1 V primeru nepričakovanih okoliščin na strani kupca bo prodajalec poskušal v mejah mogočega ugoditi kupcu s popravkom naročila. V dogovoru s kupcem bo poskusil najti obojestransko sprejemljivo rešitev.
4.2 V primeru, da dogovor ne bo mogoč, lahko 10 dni po prejetem (poslanem) pisnem obvestilu o omenjenih okoliščinah obe strani zadevo predata v presojo Sodišču.
5.člen Dobave, transport, razveljavitev naročila
5.1 Dobava se šteje za izvršeno, v trenutku, ko je blago dostavljeno na mesto dogovorjenega prevzema. Prodajalec ali njegov pooblaščenec bo v času do dejanskega prevzema skrbel za blago po svojih najboljših močeh. Kupec pa se zaveže, da bo blago prevzel kar najhitreje, oziroma najkasneje v 24 urah.
5.2 Termin dobave dogovorjen in potrjen na potrdilu se ne šteje za fiksni in zadnji možni termin, razen, če ni drugače poudarjeno na naročilu. Če dobava v dogovorjenem terminu iz opravičljivih razlogov ne bo izvedljiva, bo dobavitelj v najkrajšem možnem času dobavil naročeno blago. Ko dobava le tega ni mogoča, bo z naročnikom poskusil najti za obe strani sprejemljivo rešitev.
5.3 V primeru, da določena sorta, ki naj bi bila dobavljena, zaradi objektivnih razlogov ni dobavljiva, bo prodajalec poizkusil dobaviti najbližjo možno zamenjavo, razen, če je iz naročila razvidno, da zamenjave niso sprejemljive.
5.4 Če med kupcem in prodajalcem ni dogovora o dostavi, bo prodajalec izbral po svoji presoji najprimernejši način dostave na kupčeve stroške.
5.5 Če kupec odpove naročilo blaga, ki je že v proizvodnji, je kupec dolžan poravnati 25% vednosti odpovedanega blaga takoj z dnem odpovedi naročila. V primeru, da je blago na ta način odpovedano potrebno prodati po zelo znižani ceni, ali se celo izkaže, da za to blago ni možno najti novega kupca, bo kupec dolžan poravnati vrednost blaga v višini razlike med dogovorjeno ceno in naknadno doseženo ceno na trgu. (min.25% - 100%)
Obe strani sta dolžni poskrbeti, da se prepreči morebitna škoda na blagu.
5.6 Če kupec prestavi termin prevzema iz dogovorjenega termina, s tem tudi prevzame odgovornost za morebitno poslabšanje kvalitete dobavljenega blaga.
Če kupec ne prevzame blaga v omejenem roku, ko blago izgubi svojo vrednost (po oceni dobavitelja, čas je odvisen od vrste blaga in s tem povezanimi možnimi riziki),se šteje, da je kupec blago odpovedal.
V tem primeru bo kupec kril vse stroške, kot je opisano v petem odstavku 5.člena.
5.7 Klavzule v tem členu se bodo vedno razlagale z obeh strani in tolmačile v smislu razumnosti in poštenja.
6.člen Pakiranje
6.1 Pakiranje bo zaračunano po nabavni ceni in ni vračljivo.
6.2 Povratna embalaža, ki je namenjena večkratni uporabi (CC vozički, police,...) ostanejo v prodajalčevi lasti in morajo biti prodajalcu vrnjeni v nepoškodovani obliki. Z vračilom povezani prevozni stroški so v breme kupca. Če kupec teh materialov ne vrne najkasneje v 30. dneh, bo za obdobje 'najema' teh materialov bremenjen s strani prodajalca (po prodajalčevi interni ceni za najem embalaže) .
6.3 Prodajalec ima pravico zaračunati kupcu uporabo embalaže tudi, ko je le ta povratna.
7.člen Plačila
7.1 Blago se plača 50% ob naročilu in 50% ob prevzemu, razen, če ima kupec pri prodajalcu dovoljenje nabavljati na odprt račun. Za pridobitev takšnega dovoljenja se obrnite na našega komercialista. In sicer potrebujemo od :
FIZIČNIH OSEB: Ime priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, kopijo osebnega dokumenta, Št. bančnega računa, in čim več telefonskih številk (fax, E-mail,...), kjer vas bomo lahko obvestili o prispetju sadik.
PRAVNIH OSEB: Kopijo izpisa iz statistike, davčno št., matično št., Št. transakcijskega računa in čim več telefonskih številk (fax, E-mail,...), kjer vas bomo lahko obvestili o prispetju sadik.
Najkasneje v tednu dni po prejemu vaše prošnje z omenjenimi prilogami bomo odločili o odobritvi nabave na odprt račun.
7.2 Ob nabavi na odprt račun, račun zapade v plačilo najkasneje 30 dni po dnevu dobave, če ni drugače dogovorjeno.
Kupec ne sme odštevati nikakršne vrednosti od nabavne vrednosti blaga, ki mu je fakturirana, na račun nasprotne terjatve vložene s strani kupca-naročnika.
7.3 Če kupec svojih dolgov ni poravnal pravočasno in v celoti, bo stroške izterjave in obresti nosil sam.
7.4 Če bo plačilo sprovedeno preko tretje ustanove ali banke, ki si bo vzela provizijo, gre provizija na račun kupca.
7.5 Če blaga iz prejšnjih dobav, kupec ni plačal v roku in v celoti:
7.5.1 Prodajalec ni dolžan dobaviti blaga dogovorjenega za prihodnje dobave.
Prodajalec ne bo odgovarjal za morebitno škodo, ki bo s tem nastala.
7.5.2 Avtomatično zapadejo v plačilo vsi izdani računi s kasnejšim dnem valutacije.
7.5.3 Vsakršno plačilo s strani kupca namenjeno plačilu kateregakoli blaga za dobavo
v prihodnosti se lahko preknjiži na plačilo zapadlega kupčevega dolga.
7.6 Če prodajalec oceni, da s pričo okoliščin, od kupca ne bo prejel dogovorjenega plačila, je prodajalec upravičen:
7.6.1 Začasno odložiti dobavo dokler kupec ne priskrbi zanesljivega zavarovanja plačila.
7.6.2 Odpovedati vse dogovorjene dobave.
8.člen Pritožbe
8.1 Pritožbe na vidne napake ali poškodbe blaga morajo biti sporočene prodajalcu po faxu, telefonu,... najkasneje do konca naslednjega delovnega dne po prejemu blaga, najkasneje v 8 dneh pa mora prodajalec prejeti tudi priporočeno pismo z obrazložitvijo in opisom napake.
8.2 V primeru skritih napak, mora kupec prodajalca o njih obvestiti takoj po ugotovitvi le teh.
8.3 Pritožba mora vsebovati vsaj:
8.3.1 natančen opis napake
8.3.2 vsa ostala dejstva, ki kažejo, da gre dejansko za isti artikel, ki je bil dobavljen in naknadno reklamiran
8.4 Če je blago zavrnjeno s strani kupca na osnovi predvidevanj in, če kupec in prodajalec ne najdeta sporazumne poti za rešitev spora, je kupec dolžan najti neodvisnega strokovnjaka, ki bo presodil o upravičenosti pritožbe. Če je pritožba upravičena bo stroške strokovne ocene kril dobavitelj, sicer jih krije kupec.
8.5 Pritožba na del blaga ne more upravičiti zavrnitev celotne dobave.
8.6 Kupec mora pregledati prejeto blago ob prevzemu, in morebitne manjke sporočiti prodajalcu takoj ob prevzemu blaga.
8.7 Če kupec ne pošlje obvestila o napakah v navedenem času, je prodajalec razbremenjen in razrešen vseh obveznosti v zvezi s temi dobavami.
9.člen Garancija in omejena odgovornost
9.1 Prodajalec garantira, da blago dobavljeno na osnovi naročila, zadostuje zakonskim zdravstvenim omejitvam. Prodajalec garantira sortnost matičnega materiala, žal pa mutacije sekundarnega materijala niso izključene.
9.2 Prodajalec ne daje nikakršnih garancij v zvezi z nadaljnjo rastjo ali cvetenjem dobavljenih rastlin.
9.3 Odškodnine za morebitne škode ali izpad ne bodo nikoli presegale vrednosti od prodajalca izdane fakture za to blago.
9.4 Vse informacije v zvezi z nadaljnjo proizvodnjo kulture bodo s strani prodajalca na voljo kupcu, z dobrim namenom pomagati k uspehu. Ne sprejemamo pa nikakršne odgovornosti povezane s tem.
10.člen Prenos lastništva in riziko
10.1 Brez razsodbe pogodbenikov postane blago iz drugega odstavka tega člena rizik kupca v času dobave glede na člen 5. teh splošnih pogojev.
10.2 Blago dobavljeno glede na člen 5. teh splošnih pogojev ostaja last prodajalca do popolnega plačila blaga in vseh z njim povezanih stroškov s strani kupca, ne glede na prenos rizika na stran kupca.
10.3 Dokler ni blago v celoti plačano s strani kupca prodajalcu, se kupec obvezuje blago držati ločeno od ostalega blaga, vidno označeno kot last prodajalca in ga ne odtujiti brez pisnega pristanka prodajalca.
11.člen Zaščita originalnih sort
Prodajalec ni dolžan kupcu povrniti nikakršno škodo ali stroške nastale v vezi pritožbe zoper kupca, ki je prekršil pravila patenta, avtorske pravice, zaščitene blagovne znamke, zaščite vzgojne pravice, ali katera druga pravila industrijske in intelektualne lastnine tretje osebe (lastnika licence ali njegovega pooblaščenca).
11.1 Sorte, ki so zaščitene je prepovedano uporabljati za nadaljnje razmnoževanje. Kupec je dolžan s tem seznaniti tudi svoje kupce. Seme ali sadike se sme uporabiti zgolj za proizvodnjo končnega proizvoda, nikakor pa ne za reprodukcijo.
11.2 Sorte, ki so zaščitene, so s strani prodajalca označene z oznako P1-P99 ali R1-R99 ali RED FOX, SUNFLOR, SURFINIA, TAPIEN, TEMARI, ®, ©,.... odvisno od prodajnega programa, če iz kataloga ali cenika ni jasno razvidno ali je sorta zaščitena, lahko to informacijo dobite od prodajalca.
11.3 Lastnik licenčne sorte oziroma njegov pooblaščeni zastopnik imata pravico do nemotenega vstopa na zemljišče kupca zaradi nadzora proizvodnje. Kupec je dolžan pri tem nadzoru sodelovati in ne prikrivati s tem povezanih dejstev.
Prav tako lahko lastnik licenčne sorte oziroma njegov pooblaščeni zastopnik imenuje neodvisno tretjo osebo, da preveri poslovne knjige kupca.
11.4 Proizvodi se smejo prodajati samo pod originalnim sortnim imenom.
11.5 Kupec se obveže prodajalca obvestiti o vsakršni prekršitvi omenjenih zaščit industrijske in intelektualne lastnine.
11.6 Kupec se zavezuje lastniku licenčne sorte, katero je protipravno razmnožil plačati vsaj protivrednost 0,6 EUR na vsako tako razmnoženo rastlino, brez razsodbe naslovljene na kupca, če ni po drugih zakonih predpisana višja kazen. Omenjeni kazni se prištejejo cene vseh dodatnih stroškov povezanih z omenjenim primerom (potrebnimi dokazovanji, sodnimi stroški, obrestmi,....)
12.člen Spori
12.1 Vse morebitne spore rešuje Sodišče v Ljubljani
13.člen Zadnji dogovor
13.1 Če je kakšen del teh splošnih določil v sporu s striktno določenimi krajevnimi zakoni, se ta del splošnih določil ne šteje za dogovorjenega, preostali del splošnih določil pa ostaja dogovorjen in nespremenjen.
 

E-novice

Če želite prejamati naše e-novice, nam pošljite vaš elektronski naslov:

Vaš e-mail:

Veleprodaja
Vrtni centri